Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at der er styr på medarbejdernes ansættelseskontrakter og at du overholder lovgivningen. Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig så du undgår at komme i konflikter og dyre erstatningssager.

Når du ansætter en ny medarbejder har du som arbejdsgiver ansvaret for, at der foreligger en ansættelseskontrakt og at denne lever op til de gældende regler.
Opstår der en konflikt mellem dig og din medarbejder kan det komme til at koste dig dyrt, hvis der er fejl og mangler i kontrakten.

Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår, rettigheder og forpligtelser, og selv små fejl og forglemmelser kan give medarbejderen ret til godtgørelse. Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med at holde styr på ansættelseskontrakterne, så du slipper for at skulle betale store erstatninger.

Overenskomst


Er din virksomhed medlem af en arbejdsgiverorganisation kan du være omfattet af en overenskomst, som din virksomhed er forpligtet til at følge.
Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig, så du overholder reglerne.
Funktionærloven

Er din medarbejder funktionær er det vigtigt, at du som arbejdsgiver er opmærksom på, at ansættelseskontrakten er reguleret af funktionærloven. Denne lov giver medarbejderen en række rettigheder, for eksempel:

- Løn under sygdom
- Løn under ferie
- Løn under barsel
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Særlige opsigelsesvarsler
- Særlige rettigheder ved afskedigelse

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på funktionærlovens 120-dages regel, der giver dig ret til at afskedige en medarbejder efter 120 dages sygdom inden for en periode på 12 måneder. Vil du have mulighed for at anvende denne regel skal den fremgå af ansættelseskontrakten. Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med at udfærdige kontrakten så 120-dages reglen aftales korrekt.

Konkurrenceklausul


Når du ansætter en betroet medarbejder med direkte kundekontakt er det relevant at overveje, om ansættelseskontrakten skal indeholde en konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul kan for eksempel forhindre en medarbejder i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed i en vis periode efter ansættelsesforholdet ophør. Vælger du ikke at få indskrevet en konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten kan du risikere, at din tidligere medarbejder bruger sin viden hos en af dine konkurrenter.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med at sikre din virksomhed og oplever du, at en klausul bliver brudt kan vi hjælpe dig med at få nedlagt et fogedforbud og derigennem stoppe din tidligere medarbejders aktiviteter. Fortsætter vedkommende kan der for eksempel idømmes en bod og erstatning for tab.

Kundeklausul


En kundeklausul er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og medarbejderen om, at medarbejderen efter denne har fratrådt sin stilling ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din virksomheds kunder og/eller andre forretningsmæssige forbindelser, herunder tage ansættelse hos kunderne. Klausulen er typisk relevant for sælgere der har tæt og direkte kontakt med kunderne. En kundeklausul gælder i en bestemt periode efter ansættelsesforholdets ophør.
Klausulen bør skrives ind i kontrakten ved ansættelsens start, da der er tale om et væsentligt vilkår. Vælger du først at tilføje klausulen senere kan din medarbejder nægte at påtage sig den, og du kan dermed risikere at skulle ud i nye forhandlinger for at få din medarbejder til at acceptere klausulen.
Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med at klarlægge, om det er relevant at anvende kundeklausuler i din medarbejders ansættelseskonktakt. Bryder din tidligere medarbejder klausulen hjælper vi dig med at få nedlagt et fogedforbud. Forsætter vedkommende sine aktiviteter, kan der for eksempel idømmes en bød og erstatning for tab.

Opstår der konflikter


Hvis du som arbejdsgiver oplever konflikter i forbindelse med et ansættelsesforhold er det en god idé at henvende dig til en advokat med det samme.

Den bedste løsning er at forebygge konflikter ved først og fremmest at sørge for, at ansættelseskontrakten er i orden. Derudover skal du være ekstra opmærksom ved sygdom, graviditet og barsel, da der gælder særlige pligter og muligheder for dig som arbejdsgiver.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med rådgivning, uanset hvem du skal ansætte. Det er helt afgørende at have styr på kontrakten hvis ikke du vil risikere dyre erstatningssager i fremtiden.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor