Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse inden eller uden for familiekredsen. Et generationsskifte kan skyldes ejerens alder eller forhold i selve virksomheden. Gennemførelse af et generationsskifte kan være en tidskrævende og vanskelig proces, men hvis du blot vælger den hurtige og nemme løsning er der risiko for, at din virksomhed gradvist mister kunder og medarbejdere – og den goodwill, du ellers ville have kunne få ved et veltilrettelagt generationsskifte, kan gå tabt.

Et generationsskifte kan enten ske ved arv eller i levende live. Er generationsskiftet ikke planlagt, vil virksomheden efter ejerens død overgå til arvingerne efter arvelovens regler. Er der oprettet et testamente hvori generationsskifte er omtalt, vil dette fastlægge hvem der herefter skal overtage virksomheden.

Ved et planlagt generationsskifte kan virksomhedens ejer fastlægge hvornår og hvem der skal overtage virksomheden, samt fastlæggelse af vilkårene herfor. Dette vil for de fleste være at foretrække, idet man i god tid kan fastlægge håndteringen af den virksomhed, som måske er opbygget gennem mange år, og som for mange udgør pensionsopsparingen.

Et generationsskifte er komplekst. En væsentlig del af opgaven består i at analysere hvem der, blandt flere mulige kandidater, er bedst egnet til at overtage virksomheden. Ligeledes er virksomhedens prissætning og vilkårene et centralt forhold i generationsskiftet.

Ønsker du at købe en virksomhed af din nærmeste familie, bør du altid gå alt omkring virksomhedens forhold efter i sømmene. Som familiemedlem gælder der blandt andet en række gunstige skatteregler som blandt andet gør, at prisen ofte kan nedjusteres idet dine slægtninge har ret til at sende skatten videre til dig.

Hos Favrskov Advokaterne rådgiver vi dig gennem hele generationsskiftet, så du kommer omkring alle aspekter af virksomheden, og der i sidste ende kan gennemføres et succesfuldt generationsskifte.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor