Inden man opstarter en virksomhed er det vigtigt, at man gør sig nogle indledende overvejelser omkring valg af selskabs- eller virksomhedsform. Hvilken virksomhedsform, der er bedst for dig at vælge, afhænger af din virksomheds konkrete situation.

Hos Favrskov Advokaterne kan vi rådgive dig om hvilken virksomhedsform og struktur der er bedst for netop din virksomhed. Vælger du den rigtige virksomhedsform fra begyndelsen, er du med til aktivt at styrke din virksomhed, idet dit valg af virksomhedsform og struktur har stor indflydelse på eksempelvis skatteforhold, risiko, finansiering og eventuelt fremtidigt salg.

Valg af virksomhedsform


Først skal du vælge virksomhedsform. Her beslutter du, om virksomheden skal drives som et personselskab eller kapitalselskab. En personligt drevet virksomhed kan enten være en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), mens de mest almindelige kapitalselskaber er aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS).

I en personligt drevet virksomhed hæfter ejerne personligt med hele deres formue, men til gengæld er der ingen krav til indskudt kapital. Hos aktie- og anpartselskaber er det selskabet, der hæfter for gælden. Til gengæld skal du som stifter af et anpartsselskab minimum indskyde kr. 50.000, mens du skal indskyde kr. 500.000 for at stifte et aktieselskab.

Selskabsloven giver dig mulighed for udestående kapital. Det gør det lettere at starte virksomhed i kapitalselskabsform, da ejerne ikke behøver at indbetale det fulde beløb fra start. Dog skal der for anpartsselskaber altid være indbetalt 50.000 kroner og for aktieselskaber kr. 125.000.

Taber din virksomhed mere end halvdelen af selskabskapitalen har du særlige pligter til at reagere. Hvis du i opstartsfasen forventer et større tab, kan det derfor være en fordel at vælge en personligt drevet virksomhed.

Skatteforhold


Virksomhedens skatteforhold afhænger af den valgte virksomhedsform. Forventer du eksempelvis, at din virksomhed får underskud i de første år, kan det være en skattemæssig fordel at vælge personligt drevet virksomhed frem for selskabsform. Det giver et større personligt fradrag, som du kan udnytte i forbindelse med anden personlig indkomst.
Vælger du at skifte en personligt drevet virksomhed har du mulighed for at benytte reglerne om virksomhedsskatteordning, som muliggør en adskillelse af virksomhedens økonomi fra din privatøkonomi.
Både aktie- og anpartsselskaber betaler selskabsskat af virksomhedens overskud. Skattesatsen for udbytte til aktionærer og andelshavere er afhængig af udbyttets størrelse.
Hos Favrskov hjælper vi dig med at træffe det rette valg, når du vil opstarte en virksomhed. Vi skaber overblik over alle relevante faktorer og klarlægger fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedsformer, så du på et oplyst grundlag kan træffe det rigtige valg. Favrskov Advokaterne hjælper dig naturligvis også med alle nødvendige registreringer i forbindelse med at opstarte virksomhed og stifte selskab.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor