Køb og salg af fast ejendom

Køb af fast ejendom er normalt en stor investering og faldgruberne er mange, men med den rigtige rådgivning kan du sikre dig en god handel uden ubehagelige overraskelser.

Favrskov Advokaterne har stor erfaring indenfor ejendomshandel, og vi hjælper dig med råd og vejledning omkring køb og salg af fast ejendom.

Vi hjælper dig ligeledes med udarbejdelsen af skødet, gennemsyn af vigtige dokumenter vedrørende ejendommen samt tinglysning.

Sørg altid for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen og tag os med på råd.

Køb af fast ejendom
Når du køber fast ejendom indgås der en købsaftale. Den er normalt udarbejdet af sælgers ejendomsmægler og indeholder oplysninger om kontantpris, udbetaling, finansiering, overtagelsesdato, tidsfrister og mange andre forhold.

Købsaftalen og salgsopstillingen er de vigtigste dokumenter i en ejendomshandel, idet de indeholder alle vilkårene for handlen samt binder køber og sælger ved deres underskrifter.

Normalt vil du som køber skrive under på købsaftalen først. Indtil sælger også har skrevet under, er købsaftalen et tilbud fra dig om at købe ejendommen. Inden du skriver under, skal du huske at ændre købsaftalen, hvis du ønsker at give tilbud på andre vilkår end dem, der står skrevet i købsaftalen.

Din underskrift på købsaftalen er bindende, når sælger også har skrevet under. Det er derfor vigtigt, at du aldrig skriver under uden advokatforbehold. Et advokatforbehold er en ekstra fortrydelsesret som betyder, at købsaftalen er betinget af din advokats godkendelse. Har du indføjet et advokatforbehold i købsaftalen, skal du ikke betale godtgørelse til sælger hvis du fortryder din underskrift, som du skal hvis du i stedet benytter dig af fortrydelsesretten.

Har sælger underskrevet købsaftalen, giver lovgivningen dig en frist på seks hverdage til at fortryde. Fristen løber fra dét tidspunkt, hvor både du og sælger har underskrevet købsaftalen.

Hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal du betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen. Fortrydelsen skal ske skriftligt og skal sammen med betalingen være kommet frem til sælger eller dennes repræsentant inden fristens udløb. Det er derfor vigtigt, at du får indføjet et advokatforbehold, så du ikke skal betale 1% af købesummen hvis du fortryder.

Skødet er det dokument, som udfærdiges til brug for tinglysning af din adkomst til den købte ejendom. Det tinglyste skøde fungerer som en beskyttelse overfor sælgers kreditorer og andre, der i god tro indgår aftaler om ejendommen med sælger. Skødet fungerer således som en sikring for din ejendomsret over ejendommen. 

Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom er også et område hvor det er vigtigt, at du har din egen personlige rådgiver der blandt andet kan hjælpe dig med at sikre, at alle de relevante oplysninger er tilstede og at købsaftalen er i orden.

Hvis du selv har fundet en køber, hjælper vi gerne med alt nødvendigt papirarbejde, herunder blandt andet:  

  1. Bistand til udarbejdelse af købsaftale og fremskaffelse af alle de nødvendige dokumenter samt evt. deltagelse i forhandlingerne med køberen om den nærmere udformning af købsaftalen.

  2. Rådgivning og vejledning om reglerne om købers fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

  3. Ulemperne ved fremlæggelse af tilstandsrapport og tilbud om tegning af ejerskifteforsikring.

  4. Din pligt, som sælger, til at opfylde din loyale oplysningspligt med hensyn til din boligs tilstand.

  5. Vejledning om de pligter som du har som boligsælger efter reglerne om energimærkning og energiplan efter den særlige lov om fremme af energi- og vandbesparelse i bygninger.

  6. Rådgivning om hvilke finansieringsforslag ejendommen skal udbydes, herunder evt. indhentelse af lånetilbud.

  7. Rådgiver om skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af salget, herunder om eventuel avancebeskatning.

  8. Udarbejdelse af skøde samt medvirken til handlens berigtigelse og tinglysning.

  9. Udfærdigelse af refusionsopgørelse og den endelige økonomiske opgørelse. 

Vi rådgiver også i forbindelse med tvangsauktioner, forældrekøb og entrepriseaftale ved opførsel af nyt hus.
 

Tvangsauktion
Vælger du at købe et hus på tvangsauktion, skal du holde tungen lige i munden – der gælder nemlig nogle lidt andre regler end for almindelige bolighandler.

Overvejer du derfor at købe på tvangsauktion, så kontakt Favrskov Advokaterne og få en grundig rådgivning om køb på tvangsauktion inden du kaster dig ud i det.   

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor