Ugifte samlevende

Samlivskontrakt
Såfremt I ønsker at bo sammen uden at indgå ægteskab, er det vores opfordring, at I overvejer at oprette en samlivskontrakt.

En samlivskontrakt er en aftale imellem jer om, hvorledes jeres indbyrdes forhold skal reguleres, såfremt I ikke længere er enige om, hvad der skal ske.

Testamente
Det er vigtigt, at I som ugifte samlevende opretter et testamentet, såfremt I ønsker at arve hinanden. Modsat hvad mange tror, så arver ugifte samlevende ikke hinanden, blot de har boet sammen i 2 år.

Kravet om de 2 års samliv har alene betydning i forbindelse med overtagelse af lejemål og begunstigelse i pensioner og forsikringer.

Hvis I har børn, men ikke har oprettet et testamente, da vil alt arv efter førsteafdøde af jer tilfalde jeres børn, hvilket oftest skaber en meget uheldig situation, idet en stor del af arven tit er den faste ejendom I beboer.

Det er derfor vigtigt at I sikre hinanden i et testamente.

Dog skal I være opmærksomme på, at selvom I som ugifte samlevende har haft fælles bopæl i 2 år, skal der fortsat betales en boafgift på 15 %, modsat ægtefæller der ikke betaler boafgift af arv fra den anden ægtefælle.

Har I alene haft fælles bopæl under 2 år, skal I betale fuld boafgift på 36,25 %.

Samlivsophør
Er dig og din partner ikke gift, og I dermed lever i det som juridisk kaldes ugifte samlevende, er jeres samliv ikke reguleret af retsregler.

Det betyder, at I kan gå fra hinanden uden at søge om separation eller skilsmisse, og I er også selv ansvarlige for at dele jeres fælles ejendele. Har i oprettet en samlivskontrakt danner den grundlag for delingen.

Såfremt der opstår en konflikt i forbindelse med jeres samlivs ophør, har I ikke den samme mulighed som ægtefæller til at få skifteretten til at hjælpe jer med at dele jeres aktiver.

Det er alene såfremt I har sameje om flere aktiver, at det er muligt at få skifterettens hjælp.


Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig, så du og din samlever får delt jeres ejendele på en ordentlig måde.

  

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor