Skilsmisse og separation

Hvis jeres ægteskab er gået i stykker og problemerne tårner sig op, og situationen synes uoverskuelig og kaotisk, er det vigtigt, at I ikke haster af sted.

Sørg for at udfylde papirerne korrekt, og har I børn og bolig er det en god idé at blive enige om, hvordan I i fremtiden indretter jer.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi jer, så I kan skilles under ordentlige rammer.

Den juridiske opløsning af et ægteskab sker ved skilsmisse eller separation.

Er I enige om at blive skilt, kan I få en direkte skilsmisse.

Har I børn under 18 år, skal I først igennem en betænkningsperiode på 3 måneder, før I kan blive skilt. 

Såfremt I ikke er enige om at blive skilt, skal I igennem en separationsperiode på 6 måneder, før I hver især har ret til at kræve skilsmisse.

Har du været udsat for vold, utroskab eller bigami kan du begære skilsmisse med det samme. 

Separation

Mange vælger at blive separeret for at give deres ægteskab en ”prøveperiode” på 6 måneder og for at se, om det virkelig er skilsmisse, der er det næste skridt.

Modsat direkte skilsmisse har du ret til at blive separeret – det kræver ikke samtykke fra din ægtefælle - den eneste betingelse er, at du ikke mener at kunne fortsætte samlivet med din ægtefælle.

For at opretholde separationen er det vigtigt, at I flytter fra hinanden indenfor de første 3 måneder efter at have søgt om separation, idet I ellers vil kunne risikere, at betingelserne for separation falder bort.

Såfremt I genoptager samlivet, da vil I ikke fortsat være separeret, men derimod igen have status af at være gift. 

De juridiske retsvirkninger af en separation er i det store hele det samme som ved skilsmisse. Lighederne ligger bl.a. i, at formuefællesskabet ophører med virkning fra bevillingen eller dommen. Dette gælder også den gensidige legale arveret mellem ægtefællerne.

Efter 6 måneders separation har du og din ægtefælle ret til skilsmisse. 

Skilsmisse

Du har ret til skilsmisse, når du og din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de seneste to år. En faktisk adskillelse, som alene skyldes arbejds- eller uddannelsesmæssige forhold eller fængselsophold, kan ikke danne grundlag for skilsmisse.

Efter seks måneders separation, kan du og din ægtefælle begære skilsmisse.

Har du været udsat for vold, eller har din ægtefælle været dig utro kan du, som tidligere nævnt, blive skilt med det samme. Selv om I er enige om at søge skilsmisse, skal utroskab bevises under sagen, f.eks. ved en skriftlig erklæring fra den person, som din ægtefælle har været dig utro med.

Ansøgningen om skilsmisse kan ske via. Familieretshusets hjemmeside, og det koster kr. 370,00 (2019) at få behandlet sagen. Hos Favrskov Advokaterne rådgiver vi dig, så du kan få udfyldt ansøgningen korrekt.

Når du udfylder separations- eller skilsmissepapirerne hos Familieretshuset skal du tage stilling til 3 spørgsmål.

 1. Om en af jer skal betale ægtefællebidrag, 2. om I er enige om, hvem der skal beholde den fælles lejebolig og   3. om har I børn under 18 år.

Ægtefællebidrag
Er din ægtefælles indkomst meget større end din, kan det være relevant at forhandle sig frem til ægtefællebidrag. Beløbets størrelse er fradragsberettiget og fastsættes ud fra bidragsyderens indkomst.

Fraskriver du dig retten til ægtefællebidrag, kan du ikke senere fortryde. Det er derfor en god idé, at du henvender dig til en advokat, inden du indsender anmodningen til Familieretshuset. 

Er I ikke enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, vil Familieretshuset indkalde jer til en vilkårsforhandling, som koster yderligere kr. 1.630,00 (2019)

Bliver I ikke enige om bidragspligten under Familieretshusets behandling af sagen, afgør retten spørgsmålet. Størrelsen på bidraget aftaler I som udgangspunkt selv. Er I uenige træffer Familieretshuset en afgørelse baseret på jeres indkomster.       

Ophør af formuefællesskab
Når I anmoder om separation eller skilsmisse, ophører jeres formuefællesskab ved udgangen af den dag Familieretshuset har modtaget jeres ansøgning.

I skal som udgangspunkt dele jeres formue ligeligt.

Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over aktiver, skal værdierne heraf trækkes ud af boet, inden hver jeres bodel opgøres og deles mellem jer.

Formuen som skal deles, er den nettoformue, som er tilbage når evt. gæld er fratrukket hver af jeres bodele. Har den ene af jer en personlig gæld, overtager den anden ikke halvdelen af gælden.

Bodelingsoverenskomst

I forbindelse med at jeres formuefællesskab ophører og I bliver skilt, er det altid vores anbefaling at I får udarbejdet en bodelingsoverenskomst.

En bodelingsoverenskomst er en aftale mellem jer om, hvordan jeres formue skal fordeles, herunder hvem der udtager fast ejendom, bil osv.

Bodelingsoverenskomsten er en bindende aftalen imellem jer omkring deling af jeres bo, og den sikrer således, at der ikke på et senere tidspunkt vil opstå uoverensstemmelser imellem jer om hvorvidt det hele nu er delt.

Finder I ikke en løsning på bodelingen kan sagen ende i skifteretten og det kan koste mange penge. Det er derfor en god ide at inddrage en advokat fra starten.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi jer med at få udarbejdet en bodelingsoverenskomst. 

Overdragelse af fast ejendom
Når et ægteskab ophører, kan der ofte være en fast ejendom involveret i bodelingen.

 I skal derfor beslutte, om en af jer vil blive boende i den faste ejendom, eller om den i stedet skal sættes til salg.

Ønsker den ene af jer at overtage den andens andel af den faste ejendom, er det vigtig, at I først forhører jer i jeres pengeinstitut om dette kan lade sig gøre, og får en skriftlig godkendelse fra pengeinstituttet om, at den ene af jer kan overtage alt gælden i ejendommen – og eventuelt betale et beløb til den anden part.

Når det økonomiske er faldet på plads, skal ejendommen overdrages – oftest vil betingelserne for overdragelse være fastsat i bodelingsoverenskomsten eller i en overdragelseserklæring.

Herefter skal der ske digital tinglysning af overdragelsen, hvor I begge via jeres NEM-id skal underskrive for at den enes andel af ejendommen overdrages til den anden. Der er en fast tinglysningsafgift på kr. 1.660,00 (2019) for overdragelse af ejendommen, når dette sker i forbindelse med opløsning af et ægteskab.

 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor