Forbrugerkøbsforhold

 

Forbrugerkøb indebærer en række juridiske problemstillinger, som kan være svære at overskue.

 

Derfor kan det være en fordel at søge advokatbistand.

I dansk ret er den gængse opfattelse, at forbrugeren anses som den svage part, og at han/hun normalt ikke besidder den faglige kundskab til at overskue alle de komplicerede problemstillinger, som dagligdagens handler kan medføre. Derfor har man fra lovgivers side anset det for nødvendigt at opstille visse begrænsninger, som den erhvervsdrivende har pligt til at overholde.

Som forbruger har du, jævnfør købeloven, mange stærke rettigheder. En af disse rettigheder er 2 års reklamationsret i tilfælde af fejl og mangler ved en vare du har købt. Du kan som udgangspunkt selv vælge, om du vil have varen repareret eller ombyttet til en tilsvarende ny vare. Du har den samme beskyttelse, når du køber en brugt vare. Sælgeren må ikke anvende generelle ansvarsfraskrivelser som "solgt som beset", "som den er og forefindes" eller andre tilsvarende generelle ansvarsfraskrivelser. Så alt i alt er du virkelig godt stillet som forbruger.

Forbrugeraftaleloven finder ligeledes anvendelse på forbrugeraftaler. Flere af de regler som findes i denne lov går igen i markedsføringsloven. Dette gælder blandt andet regler om uanmodet henvendelse, negativ aftalebinding osv.

Købeloven definerer et forbrugerkøb som et køb hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, og hos hvem køberen hovedsageligt handler udenfor sit erhverv. Hvis en sælger mener, at et køb ikke er et forbrugerkøb, skal han bevise det.

Er du kommet i klemme i en forbrugersag mod en erhvervsdrivende, kan Favrskov Advokaterne være dig behjælpelig med at sikre, at du som forbruger får den rettighed som du har ret til.

 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor